Garantiservice

Information garantiservice / garantiåtgärder

på begäran av leverantörer


Ibland blir det tokigt och saker behöver åtgärdas. här samlar vi produktåterkallelser, garantiåtgärder som leverantörer vill att vi åtgärdar i förebyggande syfte.


Kostnader utöver garantijobb som t.ex. rengöring av maskin för att kunna utföra arbetet inte täcks av garanti och kostnader tillfaller slutkund.


 


Välkomna in!

Inlämningsvillkor

Förskottsbetalning

Felsökningskostnad

Förvaringskostnad

Väntetid

Vi tar 1000kr i förskott vid inskrivningstillfället på samtliga maskiner, även garantiansökningar. Skulle reparationen understiga den kostnaden (eller vara garanti) får du givetvis mellanskillnaden tillbaka vid hämtning (under förutsättning att uthämtningen sker inom 5 arbetsdagar efter besked om att maskinen är klar).


Förskottsbetalning gäller ej kunder med fakturakonto dock gäller samma villkor gällande förvaringskostnader och kostnader för felsökning och kasseringsavgifter, med skillnaden att vi skickar faktura.

Skulle det visa sig att reparation av maskiner i maskinkategori 1 & 2 (gäller ej motorkapar och elverk) blir för dyrt, är felsökningskostnaden 750 kr. Vill du att vi kasserar din maskin, kostar det 250kr.

Maskiner i maskinkategori 3 samt motorkapar och större elverk finns det inget fast pris, minimikostnad för felsökning är 950kr. 

Hämtas utdömd maskin inte inom 5 arbetsdagar, kasseras maskinen och kasseringsavgiften är förbrukad.

Du får ett sms när maskinen är redo för att hämtas.

På Grund av platsbrist i verkstaden vill vi att du hämtar din maskin inom 5 arbetsdagar. Dröjer du med att hämta din maskin tillkommer förvaringsavgift på:


Maskinkategori 1 : 100kr /dygn

Motorsågar / vattenpumpar / mindre elverk / motorkapar 


Maskinkategori 2 : 200kr /dygn 

Gågräsklippare / trimmer / röjsåg / större elverk / 1-stegs snöslunga


Maskinkategori 3 : 300kr /dygn

Åkgräsklippare / större paddor / Vibbror / 2-stegs snöslungor


Om maskinen inte är uthämtad efter 8 veckor gäller lagen om rätt att sälja ej uthämtad vara. Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte hämtats reglerar frågan om hur butiken/verkstaden skall hantera detta. 

Hur länge din maskin är inlämnad varierar beroende på säsong och tillgänglighet på delar på vårt lager eller hos våra leverantörer. 

Under högsäsong (maj-september) kan kötiden variera mellan 1-5 veckor. Med kötid menar vi tiden maskinen står i kö tills dess vi kan påbörja arbetet.


Den pågående pandemin påverkar tyvärr leveranser fortfarande men vi gör vad vi kan för att hjälpa er så fort vi kan.

Reservdelar


Självklart så har vi ett väldigt brett reservdelssortiment på gångbara slitdelar i vårt reservdelslager, som vi löpande uppdaterar. Det vi inte har i lager får vi snabbt hem.


För att minimera din väntetid och minska risken att du får fel varor ber vi dig ha med dig ordentligt med uppgifter om maskin/motor.