unsplash_bGwNBLLk5b0
APSYSTEM_005
Pellenc battery powered tools
Husqvarna batterimaskiner
Skräpplocke & säckhållare
Med kärlek till naturen

Välkommen

 

Hos oss hittar du varor för skötsel av den gröna sektorn, även när den är flerfärgad eller snövit.


För oss är det viktigt med produkter av god kvalitet och vi inriktar oss mycket på miljö och ergonomi.


Vi vill att du som ska arbeta med de maskiner och redskap vi säljer, ska få det bästa.


Välkomna in!

Dear customers


As we all know, we are still in a very different and challenging situation where we have now come out of the covid quarantine and all that was challenging to be met with war in our immediate area.


We hope that the situation has stabilized compared to the last 2 years regarding rapid price increases and long lead times.


We thank you for your understanding and support in recent years and look forward to continuing to be your supplier!

Kära kunder

Som vi alla vet så befinner vi oss fortfarande i en mycket annorlunda och utmanande situation där vi nu tagit oss ur covidkarantänen och allt med det som utmanade  för att mötas av krig i vårt närområde. 


Vi hoppas att läget har stabiliserat sig jämfört med de senaste 2 åren gällande snabba prishöjningar och långa levaranstider.


Vi tackar för er förståelse och stöttning under de senaste åren och ser fram mot att forsätta vara er leverantör!

Where Everybody Knows you Name


För oss är det viktigt med en härlig stämning på jobbet, så vi arbetar med humor, hög som låg både med varandra och våra kunder.


Strategen Magnus Ernestam på Straylight sammanfattare det bra:

"I en värld där många känner sig tomma och fulla av stresshormon efter en dag med mobilen, är det mänskliga fysiska mötet det som åter kan fylla oss med verklig glädje. Sociala medier skapar många interaktioner men ändå känner många sig väldigt ensamma.

Att träffa och se andra människor i en butik, att bli igenkänd av butikspersonal eller att möta andra som shoppar och att bli tilltalad har blivit hårdvaluta. Vi behöver ett äkta leende, ett skratt eller kanske t.om. något upprörande som får systemet att sätta igång.”


Vi vill att du som kund ska gå från oss med både rätt produkt och en glad känsla. Vi gör vad vi kan för att lära känna dig och ditt behov så vi kan hitta rätt lösningar för dig. 


När du handlar av oss vill vi skapa en relation som räcker sig i flera år. Vi finns här med service, reservdelar och rådgivning. 


Ring oss

Under högsäsong kan vi har begränsade möjligheter att svara i telefon men gör så gott vi kan.

Maila oss


 
 
 
 
 
 

Läs mer om våra leverantörer


unsplash