Välkommen

 

Hos oss hittar du varor för skötsel av den gröna sektorn, även när den är flerfärgad eller snövit.


För oss är det viktigt med produkter av god kvalitet och vi inriktar oss mycket på miljö och ergonomi.


Vi vill att du som ska arbeta med de maskiner och redskap vi säljer, ska få det bästa.


Välkomna in!

APSYSTEM_005
Pellenc battery powered tools
Husqvarna batterimaskiner
Skräpplocke & säckhållare
Med kärlek till naturen

Dear Customers

 


As we all know, we are still in a very different and challenging situation where raw materials, manufacturing costs, fuel costs, freight and electricity costs continue to rise.In addition to this, the krona weakens and inflation increases, this results in our suppliers increasing the prices of their goods.Normally, the suppliers adjust their prices to us 1-2 times per year, but in 2022 the suppliers deviated from that principle and send their price increases as soon as they themselves received increased costs. This meant that we need to adjust the prices at the same rate as our suppliers raised their prices to us. For 2023, suppliers believe in a more stable market and that they are better prepared with their pricing.Should there be a repeat of 2022 with rapid price increases, it also means this year that we will not always have the correct price displayed in our store, as there are quick turnarounds and we prioritize helping you in the store now that the season is approaching.

 

It is also a stressful time with a great shortage of goods and a long waiting time for both machines and spare parts. We truly regret this and do everything we can from our side to help you!


Our suppliers are under severe pressure and have problems with both component shortages, capacity shortages and container shortages that affect deliveries.


Components

Details are missing to complete machines and batteries.

Capacity

Electricity shortage, some subcontractors may not have the business running due to restrictions on electricity consumption.

Shutdown

Some subcontractors have been heavily shut down during the pandemic, this still affect us.

Containers

The lack of containers greatly affects deliveries. Our suppliers can have 60 places booked per week, but only get 3 delivered, and what is delivered is only known when the container arrives. often it is the one who stood closest, not the one who stood furthest.


Thank you for your understanding and support!

Kära kunder


Som vi alla vet så befinner vi oss fortfarande i en mycket annorlunda och utmanande situation där råmaterial, tillverkningskostnader, bränslekostnader, frakter och elkostnader fortsätter att öka.

Förutom detta så försvagas kronan och inflationen ökar, detta får till resultat att våra leverantörer ökar priserna på sina varor.

Normalt så justerar leverantörerna sina priser till oss 1-2 gånger per år, men 2022 frångick leverantörerna den  principen och skickar sina prishöjningar så fort de själva fick ökade kostnader. Det gjorde att vi behöver justera priserna i samma takt som våra leverantörer höjde sina priser till oss. För 2023 tror leverantörerna på en stabilare marknad och att de är bättre förberedda med sina prissättningar. 

Skulle det bli en repris av 2022 med snabba prishöjningar betyder det även i år att vi inte alltid kommer att ha rätt pris skyltat i vår butik, då det är snabba vändingar och vi prioriterar att hjälpa er i butiken nu när det går mot säsong.

 

Det är även en påfrestande tid med stor brist på varor och långa väntetider på både maskiner och reservdelar. Vi beklagar verkligen detta och gör allt vad vi kan från vårt håll för att hjälpa er.


Vår leverantörer är hårt pressade och har problem med både komponentbrist, kapacitetbrist och containerbrist som påverkar leveranserna.


Komponenter

Det saknas detaljer för att slutföra maskiner och batterier.

Kapacitet 

Elbrist, vissa underleverantörer får inte ha verksamheten igång på grund av restriktioner gällande förbrukning av el.

Nedstängning

Vissa underleverantörer har varit kraftigt nedstängda under pandemin, detta påverkar oss fortfarande.

Containers

Bristen på containers påverkar leveranserna kraftigt och de kraftigt ökade leveranskostnaderna. Vår leverantörer kan ha 60 platser bokade per vecka, men får bara 3 levererade, och vad som levereras vet man först när containern kommer. ofta är det den som stod närmast, inte den den som stått längst.

 

Vi tackar för er förståelse och stöttning!

Where Everybody Knows you Name


För oss är det viktigt med en härlig stämning på jobbet, så vi arbetar med humor, hög som låg både med varandra och våra kunder.


Strategen Magnus Ernestam på Straylight sammanfattare det bra:

"I en värld där många känner sig tomma och fulla av stresshormon efter en dag med mobilen, är det mänskliga fysiska mötet det som åter kan fylla oss med verklig glädje. Sociala medier skapar många interaktioner men ändå känner många sig väldigt ensamma.

Att träffa och se andra människor i en butik, att bli igenkänd av butikspersonal eller att möta andra som shoppar och att bli tilltalad har blivit hårdvaluta. Vi behöver ett äkta leende, ett skratt eller kanske t.om. något upprörande som får systemet att sätta igång.”


Vi vill att du som kund ska gå från oss med både rätt produkt och en glad känsla. Vi gör vad vi kan för att lära känna dig och ditt behov så vi kan hitta rätt lösningar för dig. 


När du handlar av oss vill vi skapa en relation som räcker sig i flera år. Vi finns här med service, reservdelar och rådgivning. 


Ring oss

Under högsäsong kan vi har begränsade möjligheter att svara i telefon men gör så gott vi kan.

Maila oss


 
 
 
 
 
 

Läs mer om våra leverantörer