Bli återförsäljare

Anmäl ditt intresse för att bli återförsäljare genom att fylla i uppgifterna till höger.


Är du redan återförsäljare idag och önskar aktuella prislistor kan du använda formuläret till höger.


Bolag som önskar att bli återförsäljare av Skarholmens Trädgårdsmaskiner ABs produkter skall uppfylla samtliga nedanstående förutsättningar.


1. Ha en butik


2. Körkorts- eller passkopia av någon i styrelsen


3. Bolaget är ett registrerat svenskt aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma


4. Kopia av aktuellt registreringsbevis från bolagsverket (ej äldre än 3 månader)


5. Kopia av aktuellt F-skattsedel (Registreringsbevis för aktuellt år) från Skatteverket


6. Minst ett avslutat bokslut med kontoansökande styrelse/ägare


7. Inga betalningsanmärkningar


8. Komplett ifylld kontoansökan (mailas till er efter att vi mottagit er intresseanmälan)


9. Kreditvärdig enligt Justitia


Intresseanmälan att bli återförsäljare.
Jag är återförsäljare och behöver aktuella prislistor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag samtycker till att denna webbplats lagrar min inlämnade information så de kan svara på min förfrågan.
 
 

Skarholmens Trädgårdsmaskiner AB förhåller sig rätten att göra en enskild kreditprövning i varje enskilt fall och således möjligheten att bevilja fakturakonto. Efter 12 månader som fakturakontokund, där betalning skett utan anmärkning, kan en höjning av krediten ske efter begäran.


Genom att vara återförsäljare åt Skarholmens Trädgårdsmaskiner AB får ni betalningstid på 20 dagar.Beviljad kredit gäller tillsvidare.

Om avtalsbestämmelser inte följs upphör krediten och samtliga fakturor förfaller omgående.


Konto och krediten upphör om kontot inte nyttjas under 12 månader.


Kunden är medveten om att varje vara (objekt) levereras/säljs av Skarholmens Trädgårdsmaskiner AB med äganderätts- och återtagandeförbehåll. Köparen äger därför under inga omständigheter överlåta, pantsätta eller eljest upplåta någon säkerhet i något av varorna (objekten) så länge någon del av krediten för varorna (objekten) är utestående. Köparen skall vidmakthålla erforderlig och tillfredställande försäkring av varorna (objekten).