GDPR

The General •  Data • Protection •  Regulation


Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.


Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Här nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar med era personuppgifter.

Hur arbetar vi med GDPR


Jo, när vi jobbar mot privatkunder tar vi ofta ert namn och telefonnummer. Till exempel om ni beställer en vara, underlättar det ju för oss att veta vem som ska ha delen, och ni blir ju glada om vi kontaktar er när den finns i lager.


Om ni köper en maskin lägger vi in ert namn/kontaktuppgifter på ordern/kvittot.

Varför? Jo dels för att kunna hitta er i framtiden när ni behöver hjälp med reservdelar, då har vi ju exakt vad ni har för maskin och tillbehör. Eller om våra leverantörer går ut med återkallelse eller garantiåtgärd, då kan vi kontakta er direkt. Det tycker vi är service.


Om ni lämnar en maskin på verkstaden vill ni säkert att vi håller koll på er maskin så uppmärkning och namn är rätt viktigt. Även här vill ni gärna bli kontaktade när den är klar. Det är bra för oss att spara er i historiken om vi behöver gå tillbaka och se historik å reparationer ni har gjort.


Så jämnt när vi spar era uppgifter så är det för internt bruk och för att underlätta för er och oss. Ibland ringer polisen till oss när det hittat stöldgods med vår logga på, då kan vi se vem som äger den och hjälpa maskinen att hitta hem igen😊


Vi använder inte era uppgifter till marknadsföring.

Vill man ha "reklam"/info kan man anmäla sig till vårt nyhetsbrev, det kommer dock för närvarande ut nästintill aldrig, för vi har fullt upp med er när ni är på besök hos oss, vilket vi gillar.


Ofta vill våra leverantörer att vi ska registrera era uppgifter hos dem, det är upp till er om ni vill att vi gör det, där får man även kryssa i om man vill ha reklam eller inte.


Om man nu absolut inte vill finnas med i våra register så är det bara att hojta.


Om du nu är företagskund hos oss, vill vi veta vilka som ska handla på ditt konto. Ingen vill ju att någon ska få fula sig.


För att ha kontroll på vem som får hämta grejor på respektive företag kräver vi att firmatecknare eller annan behörig person noterar vilka det är och vi lägger sedan upp dessa personer på respektive kund. Här använder vi gärna även personnummer i vår registrering för att undvika bedrägerier.


Har ni några frågor får ni gärna höra av er.


Hoppas att detta summerar lite om hur vi använder era personuppgifter.