Information garantiservice / garantiåtgärder på begäran av leverantörer


Kostnader utöver garantijobb som t.ex. rengöring av maskin för att kunna utföra arbetet inte täcks av garanti och kostnader tillfaller slutkund.