Prisjustering

Den 1 maj 2020 komer vi att göra en prishöjning på basservice och löpande timpeng. Maskiner inlämnade innan 1 maj kommer att debiteras den lägre kostnaden även om vi påbörjar arbetet efter 1 maj. 

Nedan presenteras de nya priserna.